Jurassic Park

A wealthy entrepreneur invites a top paleontologist, a paleobotanist, a mathematician/theorist, and his two eager grandchildren to visit his secret island theme park featuring living dinosaurs created from prehistoric DNA.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Universal Pictures (Firm), Amblin Entertainment (Firm)
Tác giả khác: Koepp, David., Spielberg, Steven, 1946-, Neill, Sam., Dern, Laura., Goldblum, Jeff, 1952-, Attenborough, Richard., Crichton, Michael, 1942-2008.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
French
Spanish
Được phát hành:Universal City, CA : Universal, [2000]
Phiên bản:Widescreen, collector's edition.
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: Jurassic Park
Sẵn có  Đặt Giữ