Vanity fair

Becky is determined to make something of herself. She accepts a job as a nanny for the children of Sir Pitt Crawley. Becky catches the eye of Crawley's son Rawdon. Becky is introduced to London's most exclusive social circle, where she becomes re-acquainted with Amelia. Becky weds Rawdon,...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Universal Pictures (Firm)
Tác giả khác: Nair, Mira., Witherspoon, Reese, 1976-, Atkins, Eileen, 1934-, Broadbent, Jim., Byrne, Gabriel, 1950-, Garai, Romola, 1982-, Quinn, Declan, 1957-, Danna, Mychael., Thackeray, William Makepeace, 1811-1863.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
French
Được phát hành: Universal City, CA : Universal, [2005]
Phiên bản:[Widescreen ed.]
Loạt:Focus Features spotlight series.
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: Vanity fair
Sẵn có  Đặt Giữ