Ray

Ray Charles went blind at the age of seven. When his mother insisted he make his own way, he found his calling at the keyboard. 'Ray' follows him as he overcomes drugs, becoming a beloved performer. Includes 9 uncut musical performances.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Universal Pictures (Firm)
Tác giả khác: Hackford, Taylor, 1944-, Foxx, Jamie., Washington, Kerry, 1977-, King, Regina., Powell, Clifton., Lennix, Harry J., Edelman, Pawel, 1958-, Armstrong, Craig., Charles, Ray, 1930-2004.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
French
Spanish
Được phát hành:Universal City, CA : Universal, [2005]
Phiên bản:Limited edition [Widescreen version].
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: Ray
Sẵn có  Đặt Giữ