Shaun of the dead

When flesh eating zombies go on the hunt for a bite to eat, it is up to Shaun and his best pal to save their friends and family from becoming the next entree.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Universal Pictures (Firm)
Tác giả khác: Wright, Edgar, 1974-, Pegg, Simon, 1970-, Ashfield, Kate., Davis, Lucy, 1973-, Frost, Nick, 1970-, Moran, Dylan, 1971-, Dunlap, David M., Mudford, Daniel., Woodhead, Peter.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
French
Spanish
Được phát hành: Universal City, CA : Universal, c2004.
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: Shaun of the dead
Sẵn có  Đặt Giữ