Sexual dimorphism in the skull of the dwarf cichlid fish, Apistogramma nijsseni.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Koenig, Kristen E.
Institutionell upphovsman: Lafayette College (Easton, Pa.). Dept. of Biology
Materialtyp: Lärdomsprov Bok
Publicerad: 2004.
Ämnen:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Beståndsuppgifter i Special Collections & Archives - Library Use Only
Signum: O 2004 K78