Microarray analysis of the differential gene expression of escherichia coli in response to ammonia limitation.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Palmer, Ashley K.
Korporacja: Lafayette College (Easton, Pa.). Dept. of Biology
Format: Praca dyplomowa Książka
Wydane: 2003.
Hasła przedmiotowe:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Szczegóły zapisu Special Collections & Archives - Library Use Only
Sygnatura: O 2003 P173