Broad-spectrum mercury resistant bacteria from Onondaga Lake exhibit variability in the mer operon.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Williams, Lee Mary.
Korporacja: Lafayette College (Easton, Pa.). Dept. of Biology
Format: Praca dyplomowa Książka
Wydane: 2003.
Hasła przedmiotowe:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Szczegóły zapisu Special Collections & Archives - Library Use Only
Sygnatura: O 2003 W725