Eternal sunshine of the spotless mind

When Joel discovers that his girlfriend, Clementine, has had their tumultuous relationship erased from her mind through an experimental scientific procedure, he decides to ease his own pain by getting the same treatment. But, as each memory of Clementine is systematically eliminated, Joel suddenly r...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Universal Pictures (Firm)
Tác giả khác: Gondry, Michel., Carrey, Jim, 1962-, Winslet, Kate., Dunst, Kirsten, 1982-, Ruffalo, Mark., Wood, Elijah, 1981-, Kuras, Ellen., Brion, Jon.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
French
Spanish
Được phát hành:Universal City, CA : Universal, [2004], ©2004.
Phiên bản:Widescreen edition.
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: Eternal sunshine of the spotless mind
Sẵn có  Đặt Giữ