The great breakthrough and its cause /

Gardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Simon, Julian Lincoln, 1932-1998.
Outros autores: Kuran, Timur.
Formato: Libro
Idioma:English
Publicado:Ann Arbor : University of Michigan Press, [2000], ©2000.
Series:Economics, cognition, and society.
Subjects:

Skillman Upper Level

Detalle de Existencias desde Skillman Upper Level
Número de Clasificación: HB849.41 .S548 2000
Dispoñible  Facer reserva