The great breakthrough and its cause /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Simon, Julian Lincoln, 1932-1998.
Altres autors: Kuran, Timur.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Ann Arbor : University of Michigan Press, [2000], ©2000.
Col·lecció:Economics, cognition, and society.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: HB849.41 .S548 2000
Disponible  Fer una reserva