Sports economics : current research /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Altres autors: Fizel, John., Gustafson, Elizabeth., Hadley, Lawrence, 1945-
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Westport, Conn. : Praeger, 1999.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: GV716 .S594 1999
Disponible  Fer una reserva