Shopping for identity : the marketing of ethnicity /

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Halter, Marilyn.
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: New York : Schocken Books, [2000], ©2000.
Izdaja:First edition.
Teme:

Skillman Upper Level

Podrobnosti zaloge Skillman Upper Level
Signatura: E184.A1 H214 2000
Prosto  Rezerviraj