Shopping for identity : the marketing of ethnicity /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Halter, Marilyn.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: New York : Schocken Books, [2000], ©2000.
Edició:First edition.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: E184.A1 H214 2000
Disponible  Fer una reserva