Japanʼs war economy /

"Japan's economic growth in the wake of the Second World War was extraordinarily rapid. The August 1945 surrender is often taken as the starting point for studies of this growth, but it is now accepted that a continuous line of economic development may be traced from the pre- to postwar pe...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Pauer, Erich, 1943-
Format: Książka
Język:English
Wydane: London ; New York : Routledge, 1999.
Seria:Routledge studies in the growth economies of Asia ; 21.
Hasła przedmiotowe:

Skillman Upper Level

Szczegóły zapisu Skillman Upper Level
Sygnatura: HC462.8 .J379 1999
Dostępne  Zamów