The fortunes of the humanities : thoughts for after the year 2000 /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Gilman, Sander L.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Stanford, Calif. : Stanford University Press, [2000], ©2000.
Ämnen:

Skillman Lower Level

Beståndsuppgifter i Skillman Lower Level
Signum: AZ183.U5 G55 2000
Tillgänglig  Reservera