The end of the past : ancient Rome and the modern West /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Schiavone, Aldo.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Italian
Publicerad: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2000.
Serie:Revealing antiquity ; 13.
Ämnen:

Skillman Upper Level

Beståndsuppgifter i Skillman Upper Level
Signum: DG311 .S35 2000
Tillgänglig  Reservera