The end of the past : ancient Rome and the modern West /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Schiavone, Aldo.
Format: Llibre
Idioma:English
Italian
Publicat: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2000.
Col·lecció:Revealing antiquity ; 13.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: DG311 .S35 2000
Disponible  Fer una reserva