Philosophizing art : selected essays /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Danto, Arthur C., 1924-2013.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Berkeley : University of California Press, [1999], ©1999.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: N71 .D33 1999
Disponible  Fer una reserva