Philosophizing art : selected essays /

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Danto, Arthur C., 1924-2013.
التنسيق: كتاب
اللغة:English
منشور في: Berkeley : University of California Press, [1999], ©1999.
الموضوعات:

Skillman Upper Level

تفاصيل المقتنيات من Skillman Upper Level
رقم الطلب: N71 .D33 1999
متاح  أحجز النسخة