What, after all, is a work of art? : lectures in the philosophy of art /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Margolis, Joseph, 1924-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad:University Park, Pa. : Pennsylvania State University Press, [1999], ©1999.
Ämnen:

Skillman Upper Level

Beståndsuppgifter i Skillman Upper Level
Signum: N7445.2 .M26 1999
Tillgänglig  Reservera