What, after all, is a work of art? : lectures in the philosophy of art /

Gardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Margolis, Joseph, 1924-
Formato: Libro
Idioma:English
Publicado: University Park, Pa. : Pennsylvania State University Press, [1999], ©1999.
Subjects:

Skillman Upper Level

Detalle de Existencias desde Skillman Upper Level
Número de Clasificación: N7445.2 .M26 1999
Dispoñible  Facer reserva