A companion to the philosophy of science /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Newton-Smith, W.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad:Malden, Mass. : Blackwell Publishers, 2000.
Serie:Blackwell companions to philosophy ; 18.
Ämnen:

Skillman Upper Level

Beståndsuppgifter i Skillman Upper Level
Signum: Q175.3 .C65 2000
Tillgänglig  Reservera