Reasoning with the infinite : from the closed world to the mathematical universe /

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Blay, Michel, 1948-
Format: Knjiga
Jezik:English
French
Izdano: Chicago : University of Chicago Press, 1998.
Teme:

Skillman Upper Level

Podrobnosti zaloge Skillman Upper Level
Signatura: QC133 .B5313 1998
Prosto  Rezerviraj