Nothingness : the science of empty space /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Genz, Henning, 1938-
Altres autors: Heusch, Karin.
Format: Llibre
Idioma:English
German
Publicat:Reading, Mass. : Perseus Books, [1999], ©1999.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: QC6 .G35913 1999
Disponible  Fer una reserva