The poetics of transition : Emerson, pragmatism, & American literary modernism /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Levin, Jonathan, 1960-
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Durham : Duke University Press, 1999.
Col·lecció:New Americanists.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: PS228.M63 L48 1999
Disponible  Fer una reserva