The women of Grub Street : press, politics, and gender in the London literary marketplace, 1678-1730 /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: McDowell, Paula.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Oxford : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press, 1998.
Ämnen:

Skillman Upper Level

Beståndsuppgifter i Skillman Upper Level
Signum: PR8476 .M38 1998
Tillgänglig  Reservera