Where cultures meet : frontiers in Latin American history /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Weber, David J., Rausch, Jane M., 1940-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Wilmington, Del. : SR Books, 1994.
Serie:Jaguar books on Latin America ; no. 6.
Ämnen:

Skillman Upper Level

Beståndsuppgifter i Skillman Upper Level
Signum: F1408.3 .W47 1994
Tillgänglig  Reservera