Where cultures meet : frontiers in Latin American history /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Altres autors: Weber, David J., Rausch, Jane M., 1940-
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Wilmington, Del. : SR Books, 1994.
Col·lecció:Jaguar books on Latin America ; no. 6.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: F1408.3 .W47 1994
Disponible  Fer una reserva