Approaches to teaching Stowe's Uncle Tom's cabin /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Altres autors: Ammons, Elizabeth., Belasco, Susan, 1950-
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: New York : Modern Language Association of America, 2000.
Col·lecció:Approaches to teaching world literature.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: PS2954.U6 A66 2000
Disponible  Fer una reserva