Magpies, monkeys, and morals : what philosophers say about animal liberation /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Taylor, Angus, 1945-
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat:Peterborough, Ont. ; Orchard Park, N.Y. : Broadview Press, [1999], ©1999.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: HV4708 .T39 1999
Disponible  Fer una reserva