The expression of wild-type p-53-activated fragment (WAF1) in HeLa cells treated with taxol.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Bills, Daniel A.
Korporacja: Lafayette College (Easton, Pa.). Dept. of Biology.
Format: Praca dyplomowa Książka
Wydane: 1997.
Hasła przedmiotowe:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Szczegóły zapisu Special Collections & Archives - Library Use Only
Sygnatura: O 1997 B596e