Analysis of cuticle protein and genetic mapping of pa1 in the nematode, Caenorhabditis elegans.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Choo, Angela M.
Korporacja: Lafayette College (Easton, Pa.). Dept. of Biology.
Format: Praca dyplomowa Książka
Wydane: 1996.
Hasła przedmiotowe:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Szczegóły zapisu Special Collections & Archives - Library Use Only
Sygnatura: O 1996 C545a