Evidence of apoptosis and necrosis in murine erythroleukemia cells treated with taxol.

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Bachman, Chari A.
Autor Corporativo: Lafayette College (Easton, Pa.). Dept. of Biology.
Formato: Tesis Libro
Publicado: 1996.
Materias:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Detalle de Existencias desde Special Collections & Archives - Library Use Only
Número de Clasificación: O 1996 B124e