A study of the effect of taxol on DNA and RNA synthesis in murine erythroleukemia cells.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Whelchel, Beth Carly.
Korporacja: Lafayette College (Easton, Pa.). Department of Biology.
Format: Praca dyplomowa Książka
Wydane:1996.
Hasła przedmiotowe:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Szczegóły zapisu Special Collections & Archives - Library Use Only
Sygnatura: O 1996 W567s
O 1996 W567s Dostępne