The classification of the finite simple groups /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Gorenstein, Daniel.
Altres autors: Lyons, Richard, 1945-, Solomon, Ronald.
Format: Desconegut
Idioma:English
Publicat: Providence, R.I. : American Mathematical Society, c1994-<c1996 >
Col·lecció:Mathematical surveys ; no. 40.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: QA177 .G67 1994
Disponible  Fer una reserva