Corruption : a study in political economy /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Rose-Ackerman, Susan.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: New York : Academic Press, [1978], ©1978.
Matèries:

Kirby

Detall dels fons de Kirby
Signatura: JF1081 .R79
Disponible  Fer una reserva