Impact of the war on the financial structure of agriculture.

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Tostlebe, Alvin S. 1894-
Autor corporatiu: United States. Bureau of Agricultural Economics.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat:[Washington, D.C.] : Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Economics, [1945]
Col·lecció:Misc. publ. no. 567.
Matèries:

Skillman Lower Level

Detall dels fons de Skillman Lower Level
Signatura: 338.1 T71
Disponible  Fer una reserva