Sugar and its wartime controls, 1941-1947.

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Wilson, Earl B., 1891-1973.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: New York?, 1948?]
Edició:[Limited edition.
Matèries:

Skillman Lower Level

Detall dels fons de Skillman Lower Level
Signatura: 338.1 W74
Volume: v.1 Disponible  Fer una reserva
Volume: v.4 Disponible  Fer una reserva
Volume: v.3 Disponible  Fer una reserva
Volume: v.2 Disponible  Fer una reserva